Coaching

connect-20333_1280Coaching is het begeleiden van mensen bij het vinden van antwoorden op vragen die voor hen actueel zijn, meestal binnen de context van het werk. Coaching is gericht op het zelf maken van keuzes, het nemen van verantwoordelijkheid, initiëren van veranderingen en persoonlijke ontwikkeling.

In persoonlijke coaching wordt zichtbaar gemaakt welke patronen van waarnemen, interpreteren en redeneren eigen zijn gemaakt. Er worden nieuwe aanpakken ontwikkeld om tot een effectiever en professioneler handelen te komen.

 

Wanneer kiezen voor coaching?

  • Bij onbevredigend toekomstperspectief;
  • Bij onbalans tussen werk en privé;
  • Bij (dreigende) stress- en/of burnoutklachten;
  • Bij behoefte aan reflectie op het eigen functioneren;
  • Bij de wens tot zelf-ontwikkeling.